top of page

Cảm ơn bạn đã tham gia Cuộc thi
"10.000 khoảnh khắc cùng con khám phá"

Vui lòng ấn vào link sau để tải hình: https://khunghinh.net/p/GadopaxForte
BƯỚC 1: Chọn hình
BƯỚC 2: Tiếp tục
BƯỚC 3: Ấn giữ vào ảnh đã gắn frame
BƯỚC 4: Lưu
gadopax
bottom of page